Platforma Recruiter dostupna je na teritoriji Srbije od 2021. godine. Nastala je u partnerstvu kompanije TIM Centar iz Novog Sada, RS i Selekcija.hr iz Splita, HR. Do sada je putem platforme testirano preko 420.000 kandidata i zaposleno više od 7.800 njih.

TIM Centar u platformu unosi svojih 15+ godina iskustva u selekciji i proceni kandidata. Redovno je nagrađivan za najbolji proces regrutacije u Srbiji.

Poslednjih 10 godina TIM deli svoje iskustvo kroz Obuku za sprovođenje profesionalne selekcije, zahvajujući kojoj preko 200 HR profesionalaca iz regiona koristi naše metode selekcije kandidata.

Osim u oblasti selekcije i procene, TIM Centar pruža i kompletnu HR podršku za kompanije, uključujući edukacije, programe psihološke podrške i različite konsultantske projekte.

U svom radu koristi se kombinacijom najsavremenijih psiholoških naučnih saznanja i petnaestogodišnje biznis prakse.

Selekcija.hr je vodeća hrvatska kompanija za zapošljavanje, sa 15+ godina iskustva u procesima selekcije.

Pre blizu 10 godina pokrenula je platformu Recruiter, koja je prepoznata od strane velikog broja lokalnih i stranih kompanija i prisutna na nekoliko tržišta širom Evrope i Amerike.

Ovlašćeni je izdavač testova od strane Hrvatske psihološke komore, koji su prevedeni na nekoliko svetskih jezika.