USLOVI KORIŠĆENJA

 

UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE

Ovim uslovima korišćenja (“Uslovi korišćenja “) reguliše se pristup i korišćenje internet stranice www.serbia.recriuiter.hr. Svaka osoba koja pristupi stranici prihvata Uslove korišćenja. Uslovi korišćenja su podložni promenama, a Vaše korišćenje stranice podleže trenutno važećim Uslovima korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima korišćenja, molimo Vas da ne koristite internet stranicu.

“Poslodavac” je pojam koji se u smislu ovih Uslova korišćenja odnosi na svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi stranicu www.serbia.recriuiter.hr u svrhu pronalaska izvođača i/ili izvršitelja za određeno radno mesto.

“Posloprimac” je pojam koji se u smislu ovih Uslova korišćenja odnosi na svaku fizičku osobu koja koristi stranicu www.serbia.recriuiter.hr kao posrednika pri zapošljavanju.

 

KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE

Ovim putem doborovoljno prihvatate Uslove korišćenja. Ukoliko Vam je dodeljena korisnička identifikacijska šifra, lozinka ili neki drugi podatak koji je deo sigurnosnih postupaka, dobijene informacije morate čuvati i ne smete ih dodeljivati trećim stranama. Svaki korisnik stranice je dužan da koristi sadržaj i usluge stranice u skladu sa Uslovima korišćenja. Takođe, svaki korisnik se obavezuje da neće prikupljati i obrađivati nikakav tip osetljivih informacija. Ukoliko utvrdimo da se niste pridržavali odredbi Uslova korišćenja, zadržavamo pravo na onesposobljivanje Vaše korisničke identifikacijske šifre i/ili lozinke.

 

SADRŽAJ

Recruiter.rs ne odgovara niti garantuje tačnost informacija koje je pribavio Posloprimac (lični podaci, kontakti, kvalifikacije, sertifikati i sl.). Takođe, ne odgovaramo za podatke koji su navedni u oglasima Poslodavca. Stranica može da sadrži veze ka drugim stranicama. Recruiter.rs ne odgovara za sigurnost, zaštitu podataka i sadržaj tih stranica. Recruiter.rs zadržava pravo na uklanjanje i menjanje sadržaja na stranici bez prethodne najave.

 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka regulisano je Pravilima privatnosti čije su odredbe dostupne na: Politika privatnosti

 

AUTORSKA PRAVA

Izgled stranice, kao i njen sadržaj i sl. su autorsko delo u vlasništvu Recruiter.rs i kao takva su zaštićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

 

PRAVO I NADLEŽNOST

Na ove Uslove korišćenja primenjuje se srpsko zakonodavstvo.