POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Recruiter.rs poštuje privatnost korisnika naših usluga. Politika privatnosti odnosi se na sve kandidate za posao, sve naše klijente, saradnike, korisnike i posetioce, ali ne i na zaposlene u našoj kompaniji. Prihvatanjem Uslova korišćenja korisnik potvrđuje da je upoznat i da se slaže sa Pravilima privatnosti. Pravila privatnosti regulišu prikupljanje, skladištenje i korišćenje ličnih podataka.

U nastavku ćemo prikazati vrstu ličnih podataka koje prikupljamo i kako koristimo prikupljene informacije, s kim ih delimo, kao i prava i izbor koji korisnici našeg portala imaju o načinu na koji koristimo podatke. Opisane su i mere koje preduzimamo kako bi zaštitili sve prikupljene podatke i način na koji  možete da nas kontaktirate u vezi sa našom politikom privatnosti i zaštitom Vaših prava.

 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo lične podatke koji Vas identifikuju kao člana ili korisnika portala, putem Vaše prijave kao kandidat za zapošljavanje u našem sistemu, u ličnim kontaktima, putem telefona, na razgovorima za posao i u ostalim komunikacijama sa kandidatima za posao ili našim klijentima. Možemo da prikupimo sledeće lične podatke:

Podaci o posloprimcima:

 • kontakt podaci (kao što su ime, prezime, adresa, mesto i telefonski broj) i ostale podatke koje nam dostavite putem kontakt formulara na našem Portalu.
 • prethodna zaposlenja, radno iskustvo i obrazovanje
 • znanje jezika i ostalih veština vezanih za posao
 • datum rođenja
 • pol
 • rezultate testova i anketa
 • podatke o preporukama
 • podatke koje su sadržane u Vašoj biografiji, podatke koje nam dostavite o Vašim profesionalnim interesovanjima i ostale podatke o Vašim kvalifikacijama za posao.

Podaci o poslodavcima:

 • naziv
 • kontakt podaci (kao što su sedište, telefon, e-mail adresa)
 • PIB

Dodatno, možemo da prikupljamo podatke koje nam Vi dostavite o drugim osobama, kao podaci o kontaktima za slučaj nužde.

Recruiter.rs ne prikuplja Vaše lične podatke ako izričito Vi ne predate takve podatke i pristanete na njihovu upotrebu. Recruiter.rs takođe ne obrađuje podatke koji spadaju u posebnu kategoriju ličnih podataka (rasno ili etičko poreklo, politička opredeljenja, religija, itd.), osim u slučaju kad je kandidat dao izričitu saglasnost za takvu obradu. Na Recruiter.rs portalu zadržavamo pravo korišćenja “kolačića” (“cookies” – male tekstualne datoteke pohranjene u Vašem pretraživaču) i ostale alate u smislu merenja efikasnosti naših stranica, usluga, poboljšanja rada portala i samog sadržaja.

 

PODACI KOJE AUTOMATSKI PRIKUPLJAMO

Kada posetite naš Portal, možemo automatski da prikupimo određene podatke, kao što su IP adresa, karakteristike pretraživača, karakteristike uređaja, operativni sistem, jezične postavke, podatke o korišćenju našeg Portala i druge statističke podatke o poseti Portalu. Možemo da povežemo određene podatke koje smo prikupili automatski sa drugim podacima kako bismo saznali, na primer, da li ste otvorili e-poštu koju smo Vam poslali.

 

KAKO KORISTIMO PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO

Podatke koje prikupimo koristimo za sledeće aktivnosti:

 • Pružanje usluga pronalaženja kandidata za posao i radnih mesta, kao i povezivanje kandidata i poslodavaca
 • Obradu plaćanja
 • Upravljanje odnosima između naših klijenata
 • Obaveštenja o otvorenim radnim mestima i drugu komunikaciju o konkursima i istraživanjima tržišta rada
 • Odgovaranje na Vaše upite
 • Poboljšanje našeg poslovanja
 • Sprovođenje zakonskih obaveza i zahteva na koje smo dužni da odgovorimo, poštovanje ugovornih obaveza i naših pravila poslovanja

Osim navedenih aktivnosti, ukoliko ste saradnik ili kandidat za posao te ste se prijavili za određeno radno mesto ili otvorili korisnički nalog u svrhu prijave na konkurs za radno mesto, podatke koje smo prikupili možemo da koristimo i na sledeće načine:

 • pružiti Vam prilike za zapošljavanje
 • pružiti Vam usluge, kao što su edukacija, savetovanje i usluge vezane za promenu odabira karijere i zanimanja
 • procieniti Vašu prikladnost kao kandidata za određeno radno mesto i  izvršiti analizu podataka, kao što su analiza kandidata za radno mesto i analizu baze podataka dostupnih saradnika, izvršiti procenu individualnog učinka i sposobnosti, uključujući i ocenjivanje radnih veština, određivanje manjka veština, koristiti podatke kako bi spojili pojedine kandidate za posao sa konkretnim radnim mestima.
 • Podatke koje prikupljamo možemo da koristimo i na druge načine o kojima ćemo Vas obavesti pre nego počnemo da prikupljamo takve podatke.

 

INFORMACIJE KOJE DIJELIMO

Recruiter.rs garantuje svojim korisnicima da lične podatke koje prikuplja pri registraciji ili kasnijim uređivanjem sopstvenog korisničkog profila neće deliti ili predočavati trećim osobama i da oni nisu dostupni nijednoj osobi izvan Recruiter.rs, osim na osnovu zakonske obaveze. Kao kandidat za posao možemo Vaše lične podatke podeliti sa poslovnim partnerima koji imaju otvorena radna mesta i interesovanje za zapošljavanje naših korisnika, kao i sa drugim osobama sa kojima sarađujemo, u svrhu traženja otvorenih radnih mesta i kandidata.

Dodatno, Vaše lične podatke možemo otkriti u slučajevima istraživanja prevare ili nezakonitih aktivnosti.

Bilo kakav drugi prenos Vaših ličnih podataka prethodno zahteva dobijanje Vašeg izričitog pristanka. Lične podatke ćemo obrađivati i naknadno isključivo ako ste dali saglasnost za takvu obradu (saglasnost možete dati nakon što se prijavite u naš sistem).

 

ČUVANJE PODATAKA

Recruiter.rs pristupa čuvanju ličnih podataka savesno, ulažući maksimalne napore kako bi se Vaši podaci zaštitili na najbolji mogući način. Prenos ličnih podataka odvija se putem interneta i uprkos svim uloženim naporima nikada nije u potpunosti siguran. Recruiter.rs ne garantuje sigurnost takvog prenosa stoga svaki korisnik podatke daje na sopstveni rizik. Nakon preuzimanja ličnih podataka korisnika, Recruiter.rs će preduzetisve potrebne mere kako bi se sprečio bilo kakav oblik zloupotrebe podataka. Naši serveri se nalaze u Republici Nemačkoj, pa Vaši podaci u enkriptovanom digitalnom obliku mogu biti preneseni i pohranjeni i u toj zemlji.

 

BRISANJE PODATAKA

Vaši podaci mogu biti izbrisani na jedan od sledećih načina:

 • Brisanjem podataka od strane Vas (Korisnika)
 • Ukoliko ste prijavljeni kao kandidat za posao, Vaši podaci mogu biti izbrisani od strane Poslodavca u čije ime sprovodimo obradu
 • Nakon Vaše pisane molbe

 

VAŠA PRAVA

U skladu sa uslovima koji su propisani GDPR-om, Vaša prava uključuju:

 • pravo na pristup ličnim podacima,
 • pravo na ispravljanje, brisanje ili ograničenje obrade Vaših ličnih podataka,
 • pravo na prigovor na obradu,
 • pravo na prenosivost Vaših ličnih podataka koji se obrađuju.

Takođe, nudimo Vam izbor o načinu na koji komuniciramo sa Vama i kako prikupljamo lične podatke. Kako biste promenili Vaša podešavanja i informacije, tražili uklanjanje sa liste primaoca e-pošte, podneli zahtev, molimo Vas da nas kontaktirate na dole navedene adrese. U skladu sa zakonom, možete zatražiti uvid u Vaše lične podatke ili zatražiti da ispravimo, izbrišemo ili blokiramo Vaše lične podatke.

 

KAKO ŠTITIMO LIČNE PODATKE

Održavamo administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu koja je stvorena kako bi zaštitila lične podatke od nenamernih, neovlašćenih i nezakonitih izmena, otkrivanja, korišćenja ili gubitaka. Za dodatnu zaštitu ličnih podataka, molimo Vas da nakon što se prvi put prijavite u sistem, promenite dodeljene pristupne podatke.

 

AŽURIRANJE GLOBALNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Pravila privatnosti možemo povremeno da ažuriramo, bez prethodne najave, kako bi bila u skladu sa našim postupanjem sa ličnim podacima. O značajnim promenama ćemo Vas obavestiti postavljanjem obaveštenja na našem Portalu.

 

KONTAKT

Ukoliko imate pitanja ili komentar vezano za našu politiku privatnosti ili želite da promenite podatke koje imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate na:
Recruiter.rs
Svetozara Miletića 32
21000 Novi Sad

E-mail: [email protected]